Veřejný závazek

Motto
Poslání
Cíle Domova
Obecné principy (zásady) poskytované sociální služby

Motto:

„Všude kde se dá žít, se dá žít dobře.“

Marcus Aurelius

Poslání

V našem Domově Hortenzie poskytujeme seniorům v důležité etapě jejich života sociální službu, která se co nejvíce přiblíží životu v domácím prostředí, s úctou a s respektem k jejich jedinečnosti a s podporou k soběstačnosti.

Cíle Domova

 • Poskytovat kvalitní sociální a ošetřovatelsko-zdravotní služby v souladu s etickými zásadami Domova. To znamená, že respektujeme vlastní vůli klienta; klient je brán jako partner, zaměstnanec se klienta ptá a plánuje s ním službu, snaží se o zachování jeho dosavadního způsobu života v maximální možné míře – např. vstávání, podávání jídla, volba aktivit, využití času během dne.
 • Usilovat o sociální začlenění klienta a minimalizovat jeho osamělost. To znamená, že každý klient má svého klíčového pracovníka z řad personálu, který mu po celou dobu jeho pobytu v Domově dává podporu a umožňuje kontakt s ostatními klienty, s blízkými lidmi, i s jeho rodinou.
 • Pomáhat každému klientovi, aby se v našem Domově cítil dobře, zůstal co nejdéle aktivní a rozvíjel své přirozené schopnosti a dovednosti. To znamená, že každému je v Domově nabídnuta účast na aktivitách.
 • Pomáhat objevit klientům smysl v jejich důležité životní etapě. To znamená, že na přání je poskytnuta psychoterapeutická pomoc nebo zprostředkován kontakt s církví.

Obecné principy (zásady) poskytované sociální služby

 • Individuální přístup ke každému klientovi – klient je brán jako partner, tj. má možnost uplatňovat vlastní vůli. V našem Domově to znamená, že usilujeme o to, aby měl každý klient individuální plán postavený „na svých“ přiměřených potřebách tak, aby byl v maximální možné míře zachován jeho dosavadní způsob života (např. vstávání, snídaně, …).
 • Respekt k soukromí klienta i k jeho názorům (např. oslovení, vstup do osobního prostoru, zajištění soukromí při jednání)
 • Podpora klienta v jeho sociálním začlenění a v jeho vnitřním růstu bez rozdílu věku (např. kontakty s okolím, aktivity v Domově i mimo něj, nové koníčky a záliby, rozvíjení talentu)
 • Provázení klienta v jeho konkrétní životní situaci – podporujeme jej v individuálním plánu
 • Podpora v udržování dobrého vztahu s rodinou, s přáteli klienta, apod. – snažíme se i o spolupráci s místní komunitou (obcí, církví a školou)
 • Péče kvalifikovaného personálu a dobrý pracovní tým
 • Příznivé sociální klima – vytváříme příznivé klima (např. tým zaměstnanců je vnímavý pro potřeby konkrétního klienta, respektuje jeho práva, i práva svá a dbá na svůj růst sebevzděláváním)

Informace o cookies na této stránce

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, dále využiváme nezbytně nutné cookies k nastavení tohoto panelu a povolení dynamických Google map. Podrobnější nastavení.

Povolit vše
Zamítnout