Veřejný závazek

Motto
Poslání
Cíle Domova
Obecné principy (zásady) poskytované sociální služby

Motto:

„Všude kde se dá žít, se dá žít dobře.“

Marcus Aurelius

Poslání

V našem Domově Hortenzie poskytujeme seniorům v důležité etapě jejich života sociální službu, která se co nejvíce přiblíží životu v domácím prostředí, s úctou a s respektem
k jejich jedinečnosti a s podporou k soběstačnosti.

 

Cíle Domova

 • Poskytovat kvalitní sociální a ošetřovatelsko-zdravotní služby v souladu s etickými zásadami DomovaTo znamená, že respektujeme vlastní vůli klienta; klient je brán jako partner, zaměstnanec se klienta ptá a plánuje s ním službu, snaží se o zachování jeho dosavadního způsobu života v maximální možné míře – např. vstávání, podávání jídla, volba aktivit, využití času během dne.
 • Usilovat o sociální začlenění klienta a minimalizovat jeho osamělostTo znamená, že každý klient má svého klíčového pracovníka z řad personálu, kteří mu po celou dobu jeho pobytu v Domově dávají podporu a umožňují kontakt
  s ostatními klienty, s blízkými lidmi, i s jeho rodinou.
 • Pomáhat každému klientovi, aby se v našem Domově cítil dobře, zůstal co nejdéle aktivní a rozvíjel své přirozené schopnosti a dovednostiTo znamená, že každému je v Domově nabídnuta účast na aktivitách (např. v pěveckém sboru Hortenzie, v keramické dílně, v „koutku šikovných rukou“, trénink paměti a literární
  setkání).
 • Pomáhat objevit klientům smysl v jejich důležité životní etapěNa přání je poskytnuta psychoterapeutická pomoc nebo zprostředkován kontakt s církví.

 

Obecné principy (zásady) poskytované sociální služby

 • Individuální přístup ke každému klientovi
 • Respekt k soukromí klienta i k jeho názorům
 • Podpora klienta v jeho sociálním začlenění a v jeho vnitřním růstu
 • Provázení klienta v jeho konkrétní životní situaci
 • Podpora v udržování dobrého vztahu s rodinou, s přáteli, apod.
 • Péče kvalifikovaného personálu a dobrý pracovní tým
 • Příznivé sociální klima
  Individuální přístup ke každému klientovi – klient je brán jako partner, tj. má možnost uplatňovat vlastní vůli – v našem Domově to znamená, že usilujeme o to, aby měl každý klient individuální plán postavený „na svých“ přiměřených potřebách tak,

  • aby byl v maximální možné míře zachován jeho dosavadní způsob života
   (např. vstávání, snídaně, …)
  • provázení klienta v jeho konkrétní životní situaci
   (podporujeme jej v individuálním plánu)
   Respekt k soukromí klienta (oslovení, vstup do osobního prostoru, zajištění soukromí při jednání)
   Podpora klienta

   • v jeho sociálním začlenění
    (např. kontakty s okolím, aktivity v Domově i mimo něj)
   • v udržování dobrého vztahu s rodinou a s přáteli klienta; snažíme se i o spolupráci s místní komunitou (obcí, církví a školou)
   • v jeho růstu bez rozdílu věku
    (např. nové koníčky a záliby, rozvíjení talentu)
   • vytváříme příznivé klima
    (např. tým zaměstnanců je vnímavý pro potřeby konkrétního klienta, respektuje jeho práva, i práva svá a dbá na svůj růst sebevzděláváním)