Přijímání darů

Sponzorské dary jsou přijímány podle platné legislativy výhradně na základě platných darovacích smluv na předem stanovené účely. Finanční dary se přijímají v hotovosti do pokladny Domova nebo na účet Domova stanovený zřizovatelem; tzn. do Rezervního fondu a podává se o nich hlášení zřizovateli (MHMP).

Dary jsou účelově členěny do čtyř základních skupin, tj.

  1. na kulturní a společenské akce,
  2. na vzdělávání zaměstnanců Domova,
  3. na rehabilitační a terapeutické pomůcky,
  4. na zkvalitnění prostředí a provoz Domova.

Příjemcem daru je vždy Domov, nikoli jednotlivé pracovní úseky Domova. Zaměstnanci nesmí v žádném případě přijímat žádné finanční obnosy. Drobné pozornosti jako poděkování může zaměstnanec přijmout pouze tehdy, pokud by odmítnutí bylo považováno za porušení pravidel slušného chování nebo by se mohlo dárce nepřiměřeně dotknout.

Číslo účtu pro zaslání finančního daru:

2001210009/6000

Informace o cookies na této stránce

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, dále využiváme nezbytně nutné cookies k nastavení tohoto panelu a povolení dynamických Google map. Podrobnější nastavení.

Povolit vše
Zamítnout