Zdravotní a ošetřovatelská péče

Do Domova dochází jedenkrát týdně praktický lékař a podle potřeby další odborní lékaři (např. foniatr a psychiatr). V naléhavých případech poskytuje lékařskou péči nejbližší zdravotnické zařízení event. lékařská pohotovost. Ošetřovatelská péče je nepřetržitá.

Zdravotnickou a ošetřovatelskou péči zajišťují všeobecné zdravotní sestry a pracovníci v přímé obslužné péči. Běžná ošetření klientů se mohou provádět přímo na jejich pokoji, nebo v prostorách k tomu určených.

Zajišťujeme pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu a při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, a to:

  • při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
  • při přesunu na lůžko nebo vozík,
  • při vstávání z lůžka, uléhání, změně poloh,
  • při podávání jídla a pití,
  • při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,
  • při úkonech osobní hygieny,
  • při základní péči o vlasy a nehty,
  • při použití WC.

Nabízíme rekondiční terapii (např. nácvik sedu, stoje, chůze). Rehabilitační péče je zajištěna ve spolupráci s příslušnou agenturou.

Klientům dlouhodobě upoutaným na lůžko naši kvalifikovaní zaměstnanci integrují do péče koncept Bazální stimulace.

Každý klient má svého klíčového pracovníka, který ho provází po celou dobu života v Domově a se kterým plánuje průběh sociální služby podle jeho individuálních potřeb.

Informace o cookies na této stránce

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, dále využiváme nezbytně nutné cookies k nastavení tohoto panelu a povolení dynamických Google map. Podrobnější nastavení.

Povolit vše
Zamítnout