Aktivizační činnosti – dění v Domově

Volnočasové programy pro klienty

 

Domov umožňuje klientům odběr a sledování tisku, tvůrčí práci v keramické dílně, trénování paměti, kulturní večírky s vlastním programem,
knihovnu, kavárnu, sváteční pořady, krátkodobé výlety, besedy, odborné masáže, procvičování jemné motoriky rukou, odpolední poslech hudby, pravidelné mše, vystoupení dětí ze základních škol a promítání filmů.

Klienti se mohou aktivně zapojit do přípravy vlastních kulturních pořadů, příp. se účastnit soutěží s klienty jiných Domovů – blízkých či vzdálenějších.

Pořádáme večírky s programem připravovaným v zájmových kroužcích, máme rozsáhlou výtvarnou činnost s následnými jarmarky, bavíme se i poslechem rozhlasu a televize.

Vlastní počítače lze používat při dodržení obdobných zásad jako při používání televize. Používání vlastních mobilních telefonů je dovoleno v celém Domově.

Klienti, jejichž zdravotní stav to dovoluje, mohou opustit Domov kdykoliv podle svého uvážení.

Volnočasové programy pro klienty

Nabídka programů pro volný čas klientů probíhá od pondělí do pátku v dopoledních i odpoledních hodinách. Jde o práci v dílně ručních prací, v keramické dílně, tematické diskusní skupiny, zpívání, poetické a literární skupiny, trénink paměti – tzv. „rozumové hry“, alternativní programy zohledňující handicap a asistence při procházkách.

Některé z aktivit si kladou za cíl poskytnout klientovi zábavu, odreagování, některé sledují výrazněji terapeutické záměry.

Do programu Domova jsou zahrnuty i pravidelné skupinové setkávání klientů s ředitelkou Domova.