Aktivizační činnosti

Nabídka programů pro volný čas klientů probíhá od pondělí do pátku v dopoledních i odpoledních hodinách. Některé z aktivit si kladou za cíl poskytnout klientovi zábavu, odreagování, některé sledují výrazněji terapeutické záměry.

Nabídku programů tvoří např.:

 • tvořivá dílna (např. ruční práce, malování),
 • klub pečení a vaření,
 • skupinové cvičení,
 • tance vsedě,
 • relaxační činnost,
 • trénování paměti – rozumové aktivity,
 • společenské hry,
 • promítání filmů,
 • přednášky,
 • sportovní hry a soutěže,
 • vycházky a výlety.

Dále nabízíme rekondiční terapii, pořádáme různé kulturní a společenské akce, účastníme se výstav a jarmarků s výrobky klientů. Klienti mohou také navštěvovat pravidelné bohoslužby a kavárnu.

K trávení svého volného času mohou klienti využívat např. společenské místnosti, terasy a ostatní venkovní prostory. Mají možnost zapůjčit si noviny, časopisy, knihy a společenské hry.

Spolupracujeme s dobrovolníky, základními i mateřskými školami a dalšími organizacemi.

Informace o cookies na této stránce

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, dále využiváme nezbytně nutné cookies k nastavení tohoto panelu a povolení dynamických Google map. Podrobnější nastavení.

Povolit vše
Zamítnout