Úvodní informace

DOMOV PRO SENIORY HORTENZIE
příspěvková organizace hl. m. Prahy

Rozhodnutí o registraci vydal KÚ Středočeského kraje
dne 17.5.2007 – identifikátor 7316443.

Tel: 283 981 100
Mobil recepce: +420 778 098 005

Vítejte na stránkách Domova pro seniory Hortenzie. Náš malebný Domov, i po více než deseti letech existence vonící čistotou, nese poetické jméno Hortenzie. Hortenzie jako křehká květina našich babiček, která stejně jako naši staří lidé potřebuje laskavou péči a dobré zacházení. A komtesa Hortenzie Boženy Němcové připomínající, jak nesmlouvavě plyne čas. Vždyť přece každá babička byla kdysi krásná a mladá. A naopak půvabná Hortenzie se během času měnila ve starou paní…

Ani my nevíme, co bude, až my tu nebudeme. Ale doufáme, že se v Čechách stále bude mluvit česky, že ze stříbrného smrčku, který jsme zasadili před naším Domovem, vyroste ztepilý strom a že tady v Bořanovicích stále budou žít lidé, kteří poskytují svou pomoc druhým lidem.

Bořanovice – náhled do historie

Na sklonku roku 1998 jsme se přestěhovali z původního sídla v klášteře sv. Tomáše na Malé Straně v Praze 1 do nového, moderního, čistého a světlého Domova v Bořanovicích.

Bořanovice se poprvé připomínají před polovinou 13. století v listinném falsu, datovaném do roku 1227, jímž český král Přemysl Otakar I. přenechal ženskému klášteru u sv. Jiří v Praze na Hradčanech jurisdikci nad jeho poddanými. Jediná šlechtická rodina, vlastnící Bořanovice a zároveň užívající ve svém rodovém jméně název vsi, patřila původem k moravskému rodu z Bítýšky.

To oni poprvé v historii spojili Bořanovice a Pakoměřice do jednoho statku, který vlastnili bezmála jedno století (1513 – 1609). Podoba erbu Bořanovských z Bítýšky je zachována na náhrobcích rytířů Zikmunda a Smila v kostele Narození Panny Marie v Pakoměřicích. Erb je popisován jako černý štít se zlatou jelení hlavou s parožím a krkem, který je šikmo prostřelen zlatým šípem.

Těsné sousedství obcí Bořanovice a Pakoměřice (okres Praha – východ) způsobilo, že splynuly v jeden celek a dnes tvoří ucelenou sídelní aglomeraci. Od roku 1922 je obec Bořanovice  sídlem společné samosprávy.

Znak Bořanovice

Do znaku obce byly voleny figury z rodového erbu Bořanovských z Bítýšky. Hvězdy v modré hlavě štítu poukazují na existenci obce Pakoměřice připomenutím zasvěcení zdejšího kostela Narození Panny Marie. Znak obci udělil 18. června 1998 předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Informace o cookies na této stránce

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, dále využiváme nezbytně nutné cookies k nastavení tohoto panelu a povolení dynamických Google map. Podrobnější nastavení.

Povolit vše
Zamítnout