Platby

Fakultativní činnosti
Doplňkové služby
Zálohové účty

Platby

Úhrada za pobyt se skládá z částek:

  • za ubytování – v rozpětí od 270,- Kč do 305,- Kč denně (dle typu a velikosti pokoje)
  • za stravu – ve výši 246,- Kč nebo 255,- Kč denně (dle druhu diety)
  • za poskytovanou péči – ve výši měsíčního příspěvku na péči

Platba za ubytování také zahrnuje topení, teplou a studenou vodu, likvidaci odpadů, odběr elektrického proudu dle standardního vybavení pokoje, úklid, praní, drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení a žehlení.

Rozsah pomoci je stanoven přiznanou výší příspěvku na péči* podle stupně závislosti klienta.

Příspěvek na péči (dále jen „příspěvek“) je poskytován státem osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby. Nárok na příspěvek má osoba, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb v rozsahu stanoveném stupněm závislosti. O tento příspěvek lze požádat na příslušném kontaktním pracovišti Úřadu práce České republiky dle trvalého pobytu občana.

Domov pro seniory Hortenzie
Úhrada pobytu od 1.2.2024
Úhrada – strava racionální / šetřící
Pokoj Ubytování Strava + režie Úhrada za 1 den Úhrada za měsíc
racionální / šetřící 28 dní 29 dní 30 dní 31 dní
Jednolůžkový, kateg. 1A 305 Kč 246 Kč 551 Kč 15 428 Kč 15 979 Kč 16 530 Kč 17 081 Kč
Jednolůžkový, kateg. 1B 300 Kč 246 Kč 546 Kč 15 288 Kč 15 834 Kč 16 380 Kč 16 926 Kč
Dvoulůžkový, kateg. 2A 290 Kč 246 Kč 536 Kč 15 008 Kč 15 544 Kč 16 080 Kč 16 616 Kč
Dvoulůžkový, kateg. 2B 270 Kč 246 Kč 516 Kč 14 448 Kč 14 964 Kč 15 480 Kč 15 996 Kč
Úhrada – strava diabetická (navýšena denně o 9,- Kč)
Pokoj Ubytování Strava + režie Úhrada za 1 den Úhrada za měsíc
diabetická 28 dní 29 dní 30 dní 31 dní
Jednolůžkový, kateg. 1A 305 Kč 255 Kč 560 Kč 15 680 Kč 16 240 Kč 16 800 Kč 17 360 Kč
Jednolůžkový, kateg. 1B 300 Kč 255 Kč 555 Kč 15 540 Kč 16 095 Kč 16 650 Kč 17 205 Kč
Dvoulůžkový, kateg. 2A 290 Kč 255 Kč 545 Kč 15 260 Kč 15 805 Kč 16 350 Kč 16 895 Kč
Dvoulůžkový, kateg. 2B 270 Kč 255 Kč 525 Kč 14 700 Kč 15 225 Kč 15 750 Kč 16 275 Kč
Příspěvek na péči Vratka za den
Stupeň závislosti Výše příspěvku Ubytování Strava
I  lehká závislost 880 Kč racionální / šetřící diabetická
II  středně těžká závislost 4 400 Kč 0 Kč 163 Kč 172 Kč
III  těžká závislost 12 800 Kč
IV  úplná závislost 19 200 Kč Režie na stravování 83 Kč nevrací se

Fakultativní činnosti

Domov nabízí klientovi fakultativní činnosti nad rámec základních činností uvedených ve Smlouvě o poskytnutí sociální služby.

Náklady na řidiče15 min67,50 Kč

Sazebník fakultativních činností
Název činnosti Jednotka Úhrada
Cesta vozem zařízení (druh automobilu určuje Domov):
Ford Custom Tourneo 1 km 8,17 Kč
Škoda Fabia 1 km 8,00 Kč
Škoda Octavia 1 km 7,48 Kč
Volkswagen Caddy 1 km 7,93 Kč
Náklady na řidiče 15 min. 67,50 Kč
Úpravy oděvů:
Úpravy oděvů 15 min. 30 Kč
Kopírování dokumentů a tisk černobílých dokumentů (1 ks):
strana A4 1 ks 2 Kč
strana A4 oboustranně 1 ks 4 Kč
strana A3 1 ks 4 Kč
strana A3 oboustranně 1 ks 8 Kč
Tisk barevných fotografií – strana A4 (1 ks):
Tisk barevných fotografií – strana A4 (1 ks) 1 ks 20 Kč
Poskytovatel si vyhrazuje právo aktualizovat fakultativní činnosti a upravovat výši úhrad.
Účinnost 1.3.2024

Doplňkové služby

Domov zajišťuje klientům poskytování služeb kadeřnice a pedikérky na základě s nimi uzavřených smluv. Cena se řídí dle sazebníku služeb kadeřnice a pedikérky.

Zálohové účty

Domov umožňuje svým klientům vedení finančních prostředků prostřednictvím osobních zálohových účtů.

Klienti mohou ze svých zálohových účtů bezhotovostně hradit služby, které jsou poskytovány v rámci Domova, např. veškeré fakultativní činnosti, kadeřnické a pedikérské služby a ostatní platby.

Klienti tak mohou na své zálohové účty finanční hotovost vkládat nebo ji vybírat přímo v Domově. Každý měsíc pak obdrží výpis o pohybu financí na svém zálohovém účtu. Vedení a pohyb financí je pro klienty Domova zcela osvobozeno od poplatků.

Informace o cookies na této stránce

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, dále využiváme nezbytně nutné cookies k nastavení tohoto panelu a povolení dynamických Google map. Podrobnější nastavení.

Povolit vše
Zamítnout