Platby

Fakultativní činnosti
Doplňkové služby
Zálohové účty

Platby

Úhrada za pobyt se skládá z částek:

  • za ubytování – v rozpětí od 160,- Kč do 210,- Kč denně (dle typu a velikosti pokoje)
  • za stravu – v rozpětí od 162,- Kč do 170,- Kč denně (dle druhu diety)
  • za poskytovanou péči – ve výši měsíčního příspěvku na péči

Platba za ubytování také zahrnuje topení, teplou a studenou vodu, likvidaci odpadů, odběr elektrického proudu dle standardního vybavení pokoje, úklid, praní, drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení a žehlení.

Rozsah pomoci je stanoven přiznanou výší příspěvku na péči* podle stupně závislosti klienta.

* Příspěvek na péči (dále jen „příspěvek“) je poskytován státem osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby. Nárok na příspěvek má osoba, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb v rozsahu stanoveném stupněm závislosti. O tento příspěvek lze požádat na příslušném kontaktním pracovišti Úřadu práce České republiky dle trvalého pobytu občana.

Úhrada pobytu platná od 1.8.2021
Úhrada – dieta šetřící
Pokoj Ubytování Strava + režie Úhrada za 1 den Úhrada za měsíc
 dieta šetřící 28 dní 29 dní 30 dní 31 dní
Jednolůžkový, kateg. 1A 210 Kč 162 Kč 372 Kč 10 416 Kč 10 788 Kč 11 160 Kč 11 532 Kč
Jednolůžkový, kateg. 1B 200 Kč 162 Kč 362 Kč 10 136 Kč 10 498 Kč 10 860 Kč 11 222 Kč
Dvoulůžkový, kateg. 2A 180 Kč 162 Kč 342 Kč 9 576 Kč 9 918 Kč 10 260 Kč 10 602 Kč
Dvoulůžkový, kateg. 2B 160 Kč 162 Kč 322 Kč 9 016 Kč 9 338 Kč 9 660 Kč 9 982 Kč
Úhrada – dieta diabetická (strava navýšena denně o 8,- Kč)
Pokoj Ubytování Strava + režie Úhrada za 1 den Úhrada za měsíc
dieta diabetická 28 dní 29 dní 30 dní 31 dní
Jednolůžkový, kateg. 1A 210 Kč 170 Kč 380 Kč 10 640 Kč 11 020 Kč 11 400 Kč 11 780 Kč
Jednolůžkový, kateg. 1B 200 Kč 170 Kč 370 Kč 10 360 Kč 10 730 Kč 11 100 Kč 11 470 Kč
Dvoulůžkový, kateg. 2A 180 Kč 170 Kč 350 Kč 9 800 Kč 10 150 Kč 10 500 Kč 10 850 Kč
Dvoulůžkový, kateg. 2B 160 Kč 170 Kč 330 Kč 9 240 Kč 9 570 Kč 9 900 Kč 10 230 Kč
Příspěvek na péči Vratka za den
Stupeň závislosti Výše příspěvku Ubytování Strava – dieta
I  lehká závislost 880 Kč šetřící diabetická
II  středně těžká závislost 4 400 Kč 0 Kč 111 Kč 119 Kč
III  těžká závislost 8 800 Kč
IV  úplná závislost 13 200 Kč Režie na stravování 51 Kč nevrací se

Fakultativní činnosti

Domov nabízí klientovi fakultativní činnosti nad rámec základních činností uvedených ve Smlouvě o poskytnutí sociální služby.

Sazebník fakultativních činností
Název činnosti Jednotka Úhrada
Cesta vozem zařízení (druh automobilu určuje Domov):
Ford Custom Tourneo 1 km 6,20 Kč
Škoda Fabia 1 km 6,14 Kč
Škoda Octavia 1 km 6,10 Kč
Volkswagen Caddy 1 km 5,72 Kč
Úpravy oděvů:
Úpravy oděvů 15 min. 30 Kč
Kopírování dokumentů a tisk černobílých dokumentů (1 ks):
strana A4 1 ks 2 Kč
strana A4 oboustranně 1 ks 4 Kč
strana A3 1 ks 4 Kč
strana A3 oboustranně 1 ks 8 Kč
Tisk barevných fotografií – strana A4 (1 ks):
Tisk barevných fotografií – strana A4 (1 ks) 1 ks 20 Kč
Fotografie z nástěnky 1 ks 10 Kč
Pravidelné služby:
Televizní poplatek dle zákona č. 348/2005 Sb., v platném znění 1 měsíc 135 Kč
Odběr elektrické energie – televizor 1 měsíc 60 Kč
Odběr elektrické energie – lednice 1 měsíc 60 Kč
Zapůjčení elektrického spotřebiče – televizor 1 měsíc 50 Kč
Zapůjčení elektrického spotřebiče – lednice 1 měsíc 50 Kč
Poskytovatel si vyhrazuje právo aktualizovat fakultativní činnosti a upravovat výši úhrad.
Platnost od 1.2.2021

Doplňkové služby

Domov zajišťuje klientům poskytování služeb kadeřnice a pedikérky na základě s nimi uzavřených smluv. Cena se řídí dle sazebníku služeb kadeřnice a pedikérky.

Zálohové účty

Domov umožňuje svým klientům vedení finančních prostředků prostřednictvím osobních zálohových účtů.

Klienti mohou ze svých zálohových účtů bezhotovostně hradit služby, které jsou poskytovány v rámci Domova, např. veškeré fakultativní činnosti, kadeřnické a pedikérské služby a ostatní platby.

Klienti tak mohou na své zálohové účty finanční hotovost vkládat nebo ji vybírat přímo v Domově. Každý měsíc pak obdrží výpis o pohybu financí na svém zálohovém účtu. Vedení a pohyb financí je pro klienty Domova zcela osvobozeno od poplatků.