Platby

Fakultativní činnosti
Doplňkové služby
Zálohové účty

Platby

Úhrada za pobyt se skládá z částek:

    • za ubytování – v rozpětí od 220,- Kč do 270,- Kč denně (dle typu a velikosti pokoje)
    • za stravu – ve výši 211,- Kč nebo 220,- Kč denně (dle druhu diety)
    • za poskytovanou péči – ve výši měsíčního příspěvku na péči

Platba za ubytování také zahrnuje topení, teplou a studenou vodu, likvidaci odpadů, odběr elektrického proudu dle standardního vybavení pokoje, úklid, praní, drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení a žehlení.

Rozsah pomoci je stanoven přiznanou výší příspěvku na péči* podle stupně závislosti klienta.

Příspěvek na péči (dále jen „příspěvek“) je poskytován státem osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby. Nárok na příspěvek má osoba, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb v rozsahu stanoveném stupněm závislosti. O tento příspěvek lze požádat na příslušném kontaktním pracovišti Úřadu práce České republiky dle trvalého pobytu občana.

Domov pro seniory Hortenzie
Úhrada pobytu od 1.3.2023
Úhrada – dieta šetřící
Pokoj Ubytování Strava + režie Úhrada za 1 den Úhrada za měsíc
 dieta šetřící 28 dní 29 dní 30 dní 31 dní
Jednolůžkový, kateg. 1A 270 Kč 211 Kč 481 Kč 13 468 Kč 13 949 Kč 14 430 Kč 14 911 Kč
Jednolůžkový, kateg. 1B 260 Kč 211 Kč 471 Kč 13 188 Kč 13 659 Kč 14 130 Kč 14 601 Kč
Dvoulůžkový, kateg. 2A 240 Kč 211 Kč 451 Kč 12 628 Kč 13 079 Kč 13 530 Kč 13 981 Kč
Dvoulůžkový, kateg. 2B 220 Kč 211 Kč 431 Kč 12 068 Kč 12 499 Kč 12 930 Kč 11 361 Kč
Úhrada – dieta diabetická (strava navýšena denně o 9,- Kč)
Pokoj Ubytování Strava + režie Úhrada za 1 den Úhrada za měsíc
dieta diabetická 28 dní 29 dní 30 dní 31 dní
Jednolůžkový, kateg. 1A 270 Kč 220 Kč 490 Kč 13 720 Kč 14 210 Kč 14 700 Kč 15 190 Kč
Jednolůžkový, kateg. 1B 260 Kč 220 Kč 480 Kč 13 440 Kč 13 920 Kč 14 400 Kč 14 880 Kč
Dvoulůžkový, kateg. 2A 240 Kč 220 Kč 460 Kč 12 880 Kč 13 340 Kč 13 800 Kč 14 260 Kč
Dvoulůžkový, kateg. 2B 220 Kč 220 Kč 440 Kč 12 320 Kč 12 760 Kč 13 200 Kč 13 640 Kč
Příspěvek na péči Vratka za den
Stupeň závislosti Výše příspěvku Ubytování Strava – dieta
I  lehká závislost 880 Kč šetřící diabetická
II  středně těžká závislost 4 400 Kč 0 Kč 138 Kč 147 Kč
III  těžká závislost 12 800 Kč
IV  úplná závislost 19 200 Kč Režie na stravování 73 Kč nevrací se

Fakultativní činnosti

Domov nabízí klientovi fakultativní činnosti nad rámec základních činností uvedených ve Smlouvě o poskytnutí sociální služby.

Sazebník fakultativních činností
Název činnosti Jednotka Úhrada
Cesta vozem zařízení (druh automobilu určuje Domov):
Ford Custom Tourneo 1 km 8,20 Kč
Škoda Fabia 1 km 7,78 Kč
Škoda Octavia 1 km 7,42 Kč
Volkswagen Caddy 1 km 7,71 Kč
Úpravy oděvů:
Úpravy oděvů 15 min. 30 Kč
Kopírování dokumentů a tisk černobílých dokumentů (1 ks):
strana A4 1 ks 2 Kč
strana A4 oboustranně 1 ks 4 Kč
strana A3 1 ks 4 Kč
strana A3 oboustranně 1 ks 8 Kč
Tisk barevných fotografií – strana A4 (1 ks):
Tisk barevných fotografií – strana A4 (1 ks) 1 ks 20 Kč
Fotografie z nástěnky 1 ks 10 Kč
Pravidelné služby:
Televizní poplatek dle zákona č. 348/2005 Sb., v platném znění 1 měsíc 135 Kč
Odběr elektrické energie – televizor 1 měsíc 60 Kč
Odběr elektrické energie – lednice 1 měsíc 60 Kč
Zapůjčení elektrického spotřebiče – televizor 1 měsíc 50 Kč
Zapůjčení elektrického spotřebiče – lednice 1 měsíc 50 Kč
Poskytovatel si vyhrazuje právo aktualizovat fakultativní činnosti a upravovat výši úhrad.
Účinnost od 1.2.2023

Doplňkové služby

Domov zajišťuje klientům poskytování služeb kadeřnice a pedikérky na základě s nimi uzavřených smluv. Cena se řídí dle sazebníku služeb kadeřnice a pedikérky.

Zálohové účty

Domov umožňuje svým klientům vedení finančních prostředků prostřednictvím osobních zálohových účtů.

Klienti mohou ze svých zálohových účtů bezhotovostně hradit služby, které jsou poskytovány v rámci Domova, např. veškeré fakultativní činnosti, kadeřnické a pedikérské služby a ostatní platby.

Klienti tak mohou na své zálohové účty finanční hotovost vkládat nebo ji vybírat přímo v Domově. Každý měsíc pak obdrží výpis o pohybu financí na svém zálohovém účtu. Vedení a pohyb financí je pro klienty Domova zcela osvobozeno od poplatků.

Informace o cookies na této stránce

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, dále využiváme nezbytně nutné cookies k nastavení tohoto panelu a povolení dynamických Google map. Podrobnější nastavení.

Povolit vše
Zamítnout