Platby

Fakultativní činnosti
Doplňkové služby
Zálohové účty

Platby

Úhrada za pobyt se skládá z částek:

  • za ubytování – v rozpětí od 180,- Kč do 230,- Kč denně (dle typu a velikosti pokoje)
  • za stravu – v rozpětí od 189,- Kč do 198,- Kč denně (dle druhu diety)
  • za poskytovanou péči – ve výši měsíčního příspěvku na péči

Platba za ubytování také zahrnuje topení, teplou a studenou vodu, likvidaci odpadů, odběr elektrického proudu dle standardního vybavení pokoje, úklid, praní, drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení a žehlení.

Rozsah pomoci je stanoven přiznanou výší příspěvku na péči* podle stupně závislosti klienta.

Příspěvek na péči (dále jen „příspěvek“) je poskytován státem osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby. Nárok na příspěvek má osoba, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb v rozsahu stanoveném stupněm závislosti. O tento příspěvek lze požádat na příslušném kontaktním pracovišti Úřadu práce České republiky dle trvalého pobytu občana.

Domov pro seniory Hortenzie
Úhrada pobytu od 1.4.2022
Úhrada – dieta šetřící
Pokoj Ubytování Strava + režie Úhrada za 1 den Úhrada za měsíc
 dieta šetřící 28 dní 29 dní 30 dní 31 dní
Jednolůžkový, kateg. 1A 230 Kč 189 Kč 419 Kč 11 732 Kč 12 151 Kč 12 570 Kč 12 989 Kč
Jednolůžkový, kateg. 1B 220 Kč 189 Kč 409 Kč 11 452 Kč 11 861 Kč 12 270 Kč 12 679 Kč
Dvoulůžkový, kateg. 2A 200 Kč 189 Kč 389 Kč 10 892 Kč 11 281 Kč 11 670 Kč 12 059 Kč
Dvoulůžkový, kateg. 2B 180 Kč 189 Kč 369 Kč 10 332 Kč 10 701 Kč 11 070 Kč 11 439 Kč
Úhrada – dieta diabetická (strava navýšena denně o 9,- Kč)
Pokoj Ubytování Strava + režie Úhrada za 1 den Úhrada za měsíc
dieta diabetická 28 dní 29 dní 30 dní 31 dní
Jednolůžkový, kateg. 1A 230 Kč 198 Kč 428 Kč 11 984 Kč 12 412 Kč 12 840 Kč 13 268 Kč
Jednolůžkový, kateg. 1B 220 Kč 198 Kč 418 Kč 11 704 Kč 12 122 Kč 12 540 Kč 12 958 Kč
Dvoulůžkový, kateg. 2A 200 Kč 198 Kč 398 Kč 11 144 Kč 11 542 Kč 11 940 Kč 12 338 Kč
Dvoulůžkový, kateg. 2B 180 Kč 198 Kč 378 Kč 10 584 Kč 10 962 Kč 11 340 Kč 11 718 Kč
Příspěvek na péči Vratka za den
Stupeň závislosti Výše příspěvku Ubytování Strava – dieta
I  lehká závislost 880 Kč šetřící diabetická
II  středně těžká závislost 4 400 Kč 0 Kč 128 Kč 137 Kč
III  těžká závislost 12 800 Kč
IV  úplná závislost 19 200 Kč Režie na stravování 61 Kč nevrací se

Fakultativní činnosti

Domov nabízí klientovi fakultativní činnosti nad rámec základních činností uvedených ve Smlouvě o poskytnutí sociální služby.

Sazebník fakultativních činností
Název činnosti Jednotka Úhrada
Cesta vozem zařízení (druh automobilu určuje Domov):
Ford Custom Tourneo 1 km 7,09 Kč
Škoda Fabia 1 km 7,07 Kč
Škoda Octavia 1 km 6,46 Kč
Volkswagen Caddy 1 km 6,96 Kč
Úpravy oděvů:
Úpravy oděvů 15 min. 30 Kč
Kopírování dokumentů a tisk černobílých dokumentů (1 ks):
strana A4 1 ks 2 Kč
strana A4 oboustranně 1 ks 4 Kč
strana A3 1 ks 4 Kč
strana A3 oboustranně 1 ks 8 Kč
Tisk barevných fotografií – strana A4 (1 ks):
Tisk barevných fotografií – strana A4 (1 ks) 1 ks 20 Kč
Fotografie z nástěnky 1 ks 10 Kč
Pravidelné služby:
Televizní poplatek dle zákona č. 348/2005 Sb., v platném znění 1 měsíc 135 Kč
Odběr elektrické energie – televizor 1 měsíc 60 Kč
Odběr elektrické energie – lednice 1 měsíc 60 Kč
Zapůjčení elektrického spotřebiče – televizor 1 měsíc 50 Kč
Zapůjčení elektrického spotřebiče – lednice 1 měsíc 50 Kč
Poskytovatel si vyhrazuje právo aktualizovat fakultativní činnosti a upravovat výši úhrad.
Účinnost od 1.2.2022

Doplňkové služby

Domov zajišťuje klientům poskytování služeb kadeřnice a pedikérky na základě s nimi uzavřených smluv. Cena se řídí dle sazebníku služeb kadeřnice a pedikérky.

Zálohové účty

Domov umožňuje svým klientům vedení finančních prostředků prostřednictvím osobních zálohových účtů.

Klienti mohou ze svých zálohových účtů bezhotovostně hradit služby, které jsou poskytovány v rámci Domova, např. veškeré fakultativní činnosti, kadeřnické a pedikérské služby a ostatní platby.

Klienti tak mohou na své zálohové účty finanční hotovost vkládat nebo ji vybírat přímo v Domově. Každý měsíc pak obdrží výpis o pohybu financí na svém zálohovém účtu. Vedení a pohyb financí je pro klienty Domova zcela osvobozeno od poplatků.

Informace o cookies na této stránce

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, dále využiváme nezbytně nutné cookies k nastavení tohoto panelu a povolení dynamických Google map. Podrobnější nastavení.

Povolit vše
Zamítnout