Podávání stížností

Domov má zpracovanou metodiku pro podávání stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb, kdy podávající (klient, osoba blízká klienta nebo zaměstnanec) očekává prověření a odpověď.

Informace k postupu při podávání stížnosti, připomínky nebo podnětu na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb jsou např. vyvěšeny na nástěnkách v Domově, zároveň každý zaměstnanec může klienta informovat o možnosti si stěžovat.

Forma podání může být písemná, ústní, podepsaná či anonymní.

Vyřizování stížnosti musí být rychlé, musí být dodržovány zásady etiky a diskrétnosti a nesmí podávajícího znejišťovat nebo ohrožovat.

Není-li podávající spokojen s vyřízením stížnosti, má možnost požádat o podporu na těchto místech:

  • U ředitelky Domova pro seniory nebo u pověřené osoby k jejímu zastupování osobně, telefonicky 283 981 100 nebo písemně, příp. e-mail: reditel@hortenzie.cz
  • Občanská poradna Praha 1; adresa: Jakubská 3, 110 00 Praha 1, tel.: 222 310 110, e mail: op.praha1@seznam.cz
  • Poradna pro občanství, občanská a lidská práva; adresa: U Kanálky 1559/5, 120 00 Praha 2, tel: 724 701 610, e-mail: poradna@poradna-prava.cz
  • Magistrát hlavního města Prahy; adresa: Charvátova 9, 110 00 Praha 1, tel.: 236 001 111
  • Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR nebo jiný orgán státní správy; adresa: Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2, tel. 950 191 111, e-mail: posta@mpsv.cz
  • Český helsinský výbor; adresa: Štefánikova 216/21, 150 00 Praha 5, tel. 257 221 141, 773 115 951, e-mail: info@helcom.cz

Informace o cookies na této stránce

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, dále využiváme nezbytně nutné cookies k nastavení tohoto panelu a povolení dynamických Google map. Podrobnější nastavení.

Povolit vše
Zamítnout