Podávání stížností

Domov má zpracovanou metodiku pro podávání stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb, kdy podávající (klient, osoba blízká klienta nebo zaměstnanec) očekává prověření a odpověď.

Informace k postupu při podávání stížnosti, připomínky nebo podnětu na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb jsou např. vyvěšeny na nástěnkách v Domově, zároveň každý zaměstnanec může klienta informovat o možnosti si stěžovat.

Forma podání může být písemná, ústní, podepsaná či anonymní.

Vyřizování stížnosti musí být rychlé, musí být dodržovány zásady etiky a diskrétnosti a nesmí podávajícího znejišťovat nebo ohrožovat.

Není-li podávající spokojen s vyřízením stížnosti, má možnost požádat o podporu na těchto místech:

Informace o cookies na této stránce

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, dále využiváme nezbytně nutné cookies k nastavení tohoto panelu a povolení dynamických Google map. Podrobnější nastavení.

Povolit vše
Zamítnout