Podávání stížností

Domov má zpracovanou metodiku pro podávání stížnosti na službu nebo způsob poskytování sociální služby, kdy podávající (klient, rodinný příslušník klienta nebo zaměstnanec) očekává prověření a odpověď.

Vyřizování stížnosti musí být rychlé, musí být dodržovány zásady etiky a diskrétnosti

a nesmí podávajícího znejišťovat nebo ohrožovat.

Při nástupu do Domova podepisuje klient tuto informaci ve Smlouvě o poskytnutí sociální služby. Informace jsou vyvěšeny na nástěnkách, zároveň každý zaměstnanec může klienta informovat

o možnosti si stěžovat.

Forma podání stížnosti může být písemná, ústní, podepsaná či anonymní. Podněty, tj. návrhy na zlepšení poskytované sociální služby, připomínky a dotazy vyřizuje operativně důvěrník,

příp. klíčový pracovník příslušného klienta.

Postup při podávání stížnosti, připomínky nebo podnětu
na kvalitu nebo na způsob poskytování sociálních služeb

v našem Domově pro seniory Hortenzie

Není-li podávající spokojen s vyřízením stížnosti, má možnost požádat o podporu na těchto místech:

  • U ředitelky Domova pro seniory nebo u pověřené osoby k jejímu zastupováníosobně, telefonicky 283 981 100-1 nebo písemně, příp. e-mail: reditel@hortenzie.cz
  • Občanská poradna Praha 1; adresa: Jakubská 3, 110 00 Praha 1, tel.: 222 310 110, e mail: op.praha1@seznam.cz
  • Poradna pro občanství, občanská a lidská práva; adresa: Ječná 548/7, 120 00 Praha 2, tel: 270 003 280, e-mail: dotazy@poradna-prava.cz
  • Magistrát hlavního města Prahy; adresa: Charvátova 9, 110 00 Praha 1, tel.: 236 001 111
  • Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR nebo jiný orgán státní správy; adresa: Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2, tel. 221 921 111, e-mail: posta@mpsv.cz
  • Český helsinský výbor; adresa: Štefánikova 21, 150 00 Praha 5, tel. 257 221 142, 773 115 951, e-mail: poradna@helcom.cz