Poskytovatel
sociálních služeb

...spokojený a klidný život

Domov pro seniory

Vítejte na stránkách Domova pro seniory Hortenzie. Náš malebný Domov, i po více než deseti letech existence vonící čistotou, nese poetické jméno Hortenzie. Hortenzie jako křehká květina našich babiček, která stejně jako naši staří lidé potřebuje laskavou péči a dobré zacházení. A komtesa Hortenzie Boženy Němcové připomínající, jak nesmlouvavě plyne čas. Vždyť přece každá babička byla kdysi krásná a mladá. A naopak půvabná Hortenzie se během času měnila ve starou paní…

Ani my nevíme, co bude, až my tu nebudeme. Ale doufáme, že se v Čechách stále bude mluvit česky, že ze stříbrného smrčku, který jsme zasadili před naším Domovem, vyroste ztepilý strom a že tady v Bořanovicích stále budou žít lidé, kteří poskytují svou pomoc druhým lidem.

Aktuality

Aktualita 13.10 Zákaz návštěv

14. října, 2020

od 23. 9. 2020 do odvolání vyhlášen ZÁKAZ NÁVŠTĚV

23. září, 2020

Informace pro blízké osoby

29. června, 2020

Zájmové aktivity s přihlédnutím k individuálním možnostem a schopnostem klienta

Ošetřovatelskou péči s cílem posilovat fyzické, psychické a sociální zdraví klienta

Pomoc při zvládání běžných úkonů soběstačnosti a péče o vlastní osobu

Sociálně-psychologickou a terapeutickou péči

Naše mise

V našem Domově Hortenzie poskytujeme seniorům v důležité etapě jejich života sociální službu, která se co nejvíce přiblíží životu v domácím prostředí, s úctou a s respektem k jejich jedinečnosti a s podporou k soběstačnosti.