Poskytovatel
sociálních služeb

...spokojený a klidný život

Domov pro seniory

Vítejte na stránkách Domova pro seniory Hortenzie. Náš malebný Domov, i po více než deseti letech existence vonící čistotou, nese poetické jméno Hortenzie. Hortenzie jako křehká květina našich babiček, která stejně jako naši staří lidé potřebuje laskavou péči a dobré zacházení. A komtesa Hortenzie Boženy Němcové připomínající, jak nesmlouvavě plyne čas. Vždyť přece každá babička byla kdysi krásná a mladá. A naopak půvabná Hortenzie se během času měnila ve starou paní…

Ani my nevíme, co bude, až my tu nebudeme. Ale doufáme, že se v Čechách stále bude mluvit česky, že ze stříbrného smrčku, který jsme zasadili před naším Domovem, vyroste ztepilý strom a že tady v Bořanovicích stále budou žít lidé, kteří poskytují svou pomoc druhým lidem.

Aktuality

Den otevřených dveří 8.10.19

24. Září, 2019

Týden sociálních služeb ČR 7-13.10.19

24. Září, 2019

Vinobraní 24.9 od 13:30

17. Září, 2019

Zájmové aktivity s přihlédnutím k individuálním možnostem a schopnostem klienta

Ošetřovatelskou péči s cílem posilovat fyzické, psychické a sociální zdraví klienta

Pomoc při zvládání běžných úkonů soběstačnosti a péče o vlastní osobu

Sociálně-psychologickou a terapeutickou péči

Naše mise

V našem Domově Hortenzie poskytujeme seniorům v důležité etapě jejich života sociální službu, která se co nejvíce přiblíží životu v domácím prostředí, s úctou a s respektem k jejich jedinečnosti a s podporou k soběstačnosti.