Sociálně-terapeutické činnosti

Nabídka „aktivit“ klientům se zvýšenou péčí je zaměřena více na „uspokojování“ jejich fyzických a duchovních potřeb, včetně rozvíjení jejich možností, např. hodnot postoje, tj.
v „nesení“ toho, co člověka-klienta „potkalo“. K „uspokojování“ fyzických a duchovních potřeb používáme:

  • koncept Bazální stimulace,
  • masáže,
  • canisterapii s dobrovolníky – pes „uspokojuje“ klientovi nejen fyzický, ale i psychický kontakt.