Stravování

Domov poskytuje klientům celodenní stravování. Klient si může vybírat z nabídky diet (dále jen „D“), i v mleté formě:

  • D – 3 racionální
  • D – 9 diabetická
  • D – 2 šetřící
  • D – 9/2 diabetická šetřící

K celodennímu stravování jsou automaticky přihlášeni všichni přítomní klienti. Výjimkou jsou ti, kteří jsou přechodně mimo Domov z důvodu dovolené nebo hospitalizace.

Cena za poskytovanou stravu je jednotná podle platného ceníku. Maximální výše úhrady za poskytované služby je stanovena prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Stravovací režim tvoří: snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře. Svačiny jsou podávány zpravidla u snídaně a u oběda. Klientům s diabetickou dietou jsou druhé večeře podávány zároveň s večeří.

Obvyklá doba podávání stravy:

Snídaně: od 08.00 hod. do 10.00 hod.
Oběd: od 11.30 hod. do 13.00 hod.
Večeře: od 16.30 hod. (v pracovní dny)
od 16.00 hod. (o víkendu)

 

Podle platných předpisů je 3x v týdnu podávána studená večeře. Strava se podává v jídelnách, kde se též konzumuje. Na pokoji konzumují stravu klienti se zvýšenou ošetřovatelskou péčí.

V prvním a ve druhém poschodí mají klienti k dispozici po celý den také teplý a studený nápoj.