Stravování

Domov poskytuje klientům celodenní stravování. K celodennímu stravování jsou automaticky přihlášeni všichni přítomní klienti. Výjimkou jsou ti, kteří jsou přechodně mimo Domov z důvodu dovolené nebo hospitalizace.

Celodenní strava se skládá z pěti jídel: snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře.

Přehled diet (dále jen „D“):

  • D – 3 racionální
  • D – 9 diabetická
  • D – 2 šetřící
  • D – 9/2 diabetická šetřící

Dietu lze podávat také v mleté formě. Svačiny jsou podávány zpravidla u snídaně a u oběda. Klientům s diabetickou dietou jsou druhé večeře podávány zároveň s večeří. Zpravidla třikrát týdně je podávána studená večeře. Klienti mají k dispozici po celý den teplý a studený nápoj.

Strava se podává v jídelně, popř. na pokoji klienta, např. v případě klientů se zvýšenou ošetřovatelskou péčí či v případě nemoci klienta.

Fotografie jídelny 

Obvyklá doba podávání stravy:

Snídaně od 7:30 hod. do 9:00 hod.
Oběd od 11:30 hod. do 13:00 hod.
Večeře od 16:30 hod. do 17:30 hod.

Cena za poskytovanou stravu je jednotná podle platného ceníku. Maximální výše úhrady za poskytované služby je stanovena prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Informace o cookies na této stránce

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, dále využiváme nezbytně nutné cookies k nastavení tohoto panelu a povolení dynamických Google map. Podrobnější nastavení.

Povolit vše
Zamítnout