Sociální práce, práva klientů

Sociální práce
Práva klientů – obecné zásady práv klientů (Etický kodex)

Sociální práce

Sociální pracovnice jednají se zájemcem o službu, poskytují základní sociální poradenství a napomáhají klientům s obstaráváním jejich osobních záležitostí, s uplatňováním jejich práv a udržují potřebný kontakt s rodinami (osobami blízkými) klientů.

Práva klientů – obecné zásady práv klientů (Etický kodex)

Domov pro seniory Hortenzie plně respektuje základní lidská práva klientů vyplývající z obecně závazných norem a pravidel občanského soužití. Základní lidská práva a svobody se zaručují všem lidem bez rozdílu.

Ochrana práv našich klientů je velmi důležitým prvkem v činnosti zaměstnanců ve vztahu k jedinečnosti člověka a ve vztahu k vlastní bezpečnosti klienta Domova. Nejdůležitějším úkolem nás všech je rozpoznávat a znát individuální potřeby našich klientů a zodpovědně k této problematice přistupovat.

Specifické povinnosti, které se týkají zabezpečování práv a svobod jsou součástí výkonu práce každého zaměstnance v souladu s vnitřními pravidly Domova.

Za nejdůležitější práva klientů Domova považujeme:

  1. právo na ochranu a respekt k soukromí
  2. právo na ochranu osobních a citlivých údajů
  3. právo na svobodnou volbu při rozhodování
  4. právo na podávání stížností nebo připomínek na poskytované služby
  5. právo na přijímání návštěvy
  6. právo na nakládání se svým časem
  7. právo na ochranu před jakýmikoliv formami zneužívání (včetně zcizení peněz, osobních věcí nebo majetku)
  8. právo na aktivní spoluúčast při rozhodování o své osobě
  9. právo na kvalitní ošetřovatelsko-rehabilitační péči (při respektování individuálních zvláštností klienta)

Informace o cookies na této stránce

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, dále využiváme nezbytně nutné cookies k nastavení tohoto panelu a povolení dynamických Google map. Podrobnější nastavení.

Povolit vše
Zamítnout