Zprostředkování kontaktů se společenským prostředím

Návštěvní pravidla
Návaznost poskytované sociální služby na další dostupné zdroje včetně kulturního života Domova
Kalendáře Domova

Zaměstnanci Domova si jsou vědomi důležitosti kontaktů klienta s jeho rodinou, přáteli, partnery a dalšími blízkými lidmi, proto

  • Klient může přijímat návštěvy v čase od 6:00 hod. do 18:00 hod.
  • Návštěvy mimo tuto dobu se mohou předem domluvit se zaměstnanci Domova. Návštěvami však nesmí být rušen sám klient, pořádek Domova a především soukromí ostatních klientů.
  • Návštěvy zapisuje vrátný ve vrátnici, zároveň svůj příchod a odchod ohlašují zaměstnancům služby ošetřovatelského úseku.

Zaměstnanci Domova podporují klienta v jeho nezávislosti, v soběstačnosti a ve využívání běžných dostupných služeb a institucí, které jsou v okolí Domova, např. nákupy v místní prodejně, návštěva místní restaurace „Na vyhlídce“, „Golémův“ restaurant.

Zaměstnanci hledají zároveň možnosti, jak umožnit klientovi zachovat a rozvíjet jeho přirozené vztahy a jeho schopnost využívat běžných zdrojů tak, aby dosáhl osobní spokojenosti. Pokud klient označí některé lidi, odborníky nebo organizace ze svého bývalého okolí jako důležité v jeho životě, a pokud je tato možnost v silách Domova, je na místě aktivně s těmito lidmi spolupracovat.
Zaměstnanci Domova klienta podporují i ve využívání jeho vlastních přirozených sítí (rodina nebo přátelé).

Kalendáře Domova

V roce 2008 jsme u příležitosti desátého výročí zahájení činnosti Domova Hortenzie v Bořanovicích vydali (díky péči vnímavých sponzorů) náš první kalendář.

Pro velký úspěch se z vydávání vlastních kalendářů stala tradice a my jsme si vytkli za cíl každoročně novou tematikou představit veřejnosti náš Domov pro seniory nejen jako místo poklidného odpočinku, ale především jako místo tvořivého prožívání důležité životní etapy.

Prostřednictvím kalendářů chceme také dopřát zájemcům pohled na obdivuhodné výtvory našich klientů a zachovat tak vzpomínku na stopy lásky, které do nich vložili svýma rukama a srdcem.

Chceme zkrátka ukázat, že i ve stáří se dá žít dobře.

Ukázky z kalendářů Domova

Kalendář na rok 2008

Kalendář na rok 2009

Kalendář na rok 2010

Kalendář na rok 2011

Kalendář na rok 2012