Zprostředkování kontaktů se společenským prostředím

Návštěvy
Návaznost poskytované sociální služby na další dostupné zdroje včetně kulturního života

Zaměstnanci Domova si jsou vědomi důležitosti kontaktů klienta s jeho rodinou, přáteli, partnery a dalšími blízkými lidmi.

Návštěvy probíhají dle vnitřních pravidel Domova.

Návštěvami nesmí být rušen sám klient, pořádek Domova a především soukromí ostatních klientů.

Zaměstnanci Domova podporují klienta v jeho nezávislosti, v soběstačnosti a ve využívání běžných dostupných služeb a institucí, které jsou v okolí Domova.

Zaměstnanci hledají zároveň možnosti, jak umožnit klientovi zachovat a rozvíjet jeho přirozené vztahy a jeho schopnost využívat běžných zdrojů tak, aby dosáhl osobní spokojenosti.

Pokud klient označí některé lidi, odborníky nebo organizace ze svého bývalého okolí jako důležité v jeho životě, a pokud je tato možnost v silách Domova, je na místě aktivně s těmito lidmi spolupracovat.

Zaměstnanci Domova klienta podporují i ve využívání jeho vlastních přirozených sítí (rodina nebo přátelé).

Informace o cookies na této stránce

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, dále využiváme nezbytně nutné cookies k nastavení tohoto panelu a povolení dynamických Google map. Podrobnější nastavení.

Povolit vše
Zamítnout