Ostatní informace

Ordinace praktického lékaře Domova
Zprostředkování dalších odborníků nebo institucí pro klienty

 • právnické poradenství – v oblasti ochrany práv a majetku seniora spolupracuje Domov s právníkem, který dochází do Domova podle potřeby;
 • lékařská péče – praktický lékař Domova;
 • spádová nemocnice Brandýs nad Labem, nebo jiná nemocnice v Praze (využití: podle zdravotního stavu klienta; klient má „svou“ nemocnici uvedenou ve své zdravotní kartě);
 • léčebna dlouhodobě nemocných Nemocnice Měšice (intenzivní rehabilitace klienta, pokud to vyžaduje zdravotní stav klienta);
 • psychiatrická léčebna Praha 8-Bohnice

Ordinace praktického lékaře Domova

Ordinace ošetřujícího lékaře pro klienty probíhá dvakrát týdně v dopoledních i odpoledních hodinách. V naléhavých případech poskytuje lékařskou péči nejbližší zdravotnické zařízení event. lékařská pohotovost.

Do Domova rovněž dochází odborní lékaři: foniatr, psychiatr a dermatolog. Zdravotnickou a ošetřovatelskou péči zajišťují sestry, pracovníci v přímé obslužné péči a masérka.

Běžná ošetření klientů se mohou provádět přímo na jejich pokoji, nebo v prostorách k tomu určených.

Zprostředkování dalších odborníků nebo institucí pro klienty

Domov nemůže svým rozsahem a odborností pokrýt všechny potřeby klienta, proto využívá níže zmíněných externích odborníků (včetně provozovaných koncertů a odborných přednášek).

 • duchovní péči – pastorační péči poskytuje katolický kněz; Domov umožňuje se souhlasem klienta osobní návštěvy duchovních i z ostatních církví a náboženských společností, včetně konání
  náboženských úkonů u lůžka klienta,
 • fakultativní služby,
 • kadeřnici a pedikérku,
 • rekreační zařízení si může klient sám zařídit – zaměstnanci tuto možnost klienta podporují, v příp. potřeby pro klienta tuto službu zprostředkuje jeho rodina,
 • lázeňské a rehabilitační pobyty jsou rovněž zprostředkovány rodinou klienta,
 • hromadné nákupy – nákupní středisko GLOBUS, JIP – zprostředkovává pro klienty Domov,
 • nákupy – místní obchod v Bořanovicích – navštěvují soběstační klienti sami nebo s doprovodem dobrovolníka,
 • pro klienty, jejich blízké, i pro zaměstnance Domova je 2x týdně otevřena místní kavárna k zakoupení cukrovinek a vybraných lahůdek; mimo tuto možnost si mohou klienti kdykoliv přes den zakoupit nápoje ve vrátnici Domova. Klienti se zvýšenou péčí si mohou objednat zákusky nebo speciality z lahůdek předem (pravidelně se jich dotazuje pověřený zaměstnanec) a vybrané pochutiny jim přináší přímo na pokoj.
 • poštovní úřad – v nedaleké obci Líbeznice – zajišťuje pro klienty Domov,
 • klienti mají možnost navštívit – místní hospůdku „Na vyhlídce“ nedaleko Domova,
 • vycházky – „projížďky“ s rodinou klienta,
 • dobrovolníci

Do Domova dochází jako společníci našich klientů dobrovolníci – zde pod odborným dohledem vykonávají svou praxi. Klientům dlouhodobě upoutaným na lůžko naši kvalifikovaní zaměstnanci integrují do péče koncept Bazální stimulace.