Pomoc při zvládání úkonů péče

Rozsah pomoci je stanoven přiznanou výší příspěvku na péči podle stupně závislosti občana. Podmínkou pro přijetí do Domova je zdravotní stav, nevylučující přijetí (viz dále).

Péče o vlastní osobu pro účely stanovení stupně závislosti

a) příprava stravy
b) podávání, porcování stravy
c) přijímání stravy, dodržování pitného režimu
d) mytí těla
e) koupání nebo sprchování
f) péče o ústa, vlasy, nehty, holení
g) výkon fyziologické potřeby včetně hygieny
h) vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh
i) sezení, schopnost vydržet v poloze v sedě
j) stání, schopnost vydržet stát
k) přemisťování předmětů denní potřeby
l) chůze po rovině
m) chůze po schodech nahoru a dolů
n) výběr oblečení, rozpoznání jeho správného vrstvení
o) oblékání, svlékání, obouvání, zouvání
p) orientace v přirozeném prostředí
q) provedení si jednoduchého ošetření
r) dodržování léčebného režimu

Posouzení soběstačnosti pro účely stanovení stupně závislosti

a) komunikace slovní, písemná, neverbální
b) orientace vůči jiným fyzickým osobám, v čase a mimo přirozené prostředí
c) nakládání s penězi nebo jinými cennostmi
d) obstarávání osobních záležitostí
e) uspořádání času, plánování života
f) zapojení se do sociálních aktivit odpovídajících věku
g) obstarávání si potravin a běžných předmětů (nakupování)
h) vaření, ohřívání jednoduchého jídla
i) mytí nádobí
j) běžný úklid na pokoji
k) péče o prádlo
l) přepírání drobného prádla
m) péče o lůžko
n) obsluha běžných domácích spotřebičů
o) manipulace s kohouty a vypínači
p) manipulace se zámky, otevírání, zavírání oken a dveří
q) udržování pořádku v domácnosti, nakládání s odpady
r) další jednoduché úkony spojené s chodem a udržováním domácnosti